1. اصغر برادران رحیمی , ایمان پیش بین , شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجا ئی توسط ردیفی از جت برخوردی روی سطح مقعر , کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
  2. پیام ناصری , محمدامین رئوفی , اصغر برادران رحیمی , آنالیز عددی انتقال حرارت جابجائی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری , بیست و دومین سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  3. اصغر برادران رحیمی , Mixed convection in cylindrical annulus with rotating outer cylinder and constant magnetic field with effect in radial direction , ASME Fluids Engineering Summer Meeting (FEDSM2012) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  4. هادی کریمی صفا , اصغر برادران رحیمی , بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر , دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
  5. اصغر برادران رحیمی , تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز , دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
  6. احسان نورالهی , سید احسان داورپناه بایگی , اصغر برادران رحیمی , شبیه سازی نشتی خطوط لوله و گاز با استفاده از روش مشخصه ها , دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۸
  7. بهراد حقیقی , بهرنگ محمدی خلخالیان , اصغر برادران رحیمی , بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
  8. بهراد حقیقی , بهرنگ محمدی خلخالیان , اصغر برادران رحیمی , جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره , هفتمین همایش سالانه انجمن هوا فضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
  9. اصغر برادران رحیمی , بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن , هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰
  10. اصغر برادران رحیمی , كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها , اولين همايش سراسري فن اوري پيلهاي سوختي , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷/۱۱